Üç Boyutlu Biyoyazıcı

(3D bioprinter) Canlı varlıklardan bi­yopsi ile alınan hücrelerin canlı kal­masının sağlanması sonrasında belirli bir bilgisayar programı ile doku ve deri katmanlarının üretildiği cihazlardır. İlk biyoyazıcı cihazı 2006 yılında ya­pılmıştır. Hücrelerin bulunduğu sıvıya biyomürekkep (bioink) denmektedir.

Doku üretme işlemi öncesinde ve son­rasında gerekli önlemler alınmadığı takdirde kullanıma hazır bir doku elde edilememektedir.