Ücret-Fiyat Sarmalı

(Wage-price spiral) Ücretlerdeki artış­ların üretim maliyetlerini artırarak fi­yatları yükselttiği, fiyatlardaki artışların ise yeniden ücret artışlarını beraberinde getirdiği ileri sürülen etkileşim sürecidir.