Üçüz Açık

(Triple deficit) Bir ekonomide cari işlem­ler açığı, bütçe açığı ve tasarruf açığının bir arada bulunduğu olumsuz durumdur. Üçüz açık toplam tasarrufları yetersiz olduğu halde yüksek büyüme hızlarını hedefleyen ülkelerde ortaya çıkmakta ve ekonomiyi kırılganlaştırmaktadır.