Ucuz Emek Ülkeleri

(Cheap labour countries) İşgücü arzı­nın yüksek olması nedeniyle ücretlerin göreli olarak çok düşük olduğu geliş­mekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından verilen addır.