Ufuk Tarama

(Horizon scanning) Geleceği belirleye­cek değişim unsurlarının sistematik ve düzenli olarak incelenmesini tanımla­yan bir terimdir. Bu terim “ortam tara­ma” (environmental scanning) olarak da kullanılmaktadır.