Ulaştırma Ekonomisi

(Transportation economics) Ulaştırma sektörünün yapısını ve örgütlenmesini ekonomik kavram ve yöntemleri kulla­narak analiz eden ekonomi dalıdır.