Ulusal Ekonomi

(National economy) Bir ülkede mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçek­leştirildiği sisteme verilen addır.