Ulusal İşlem Kuralı

(National treatment clause) Bir ülkede ithal mallarına, iç pazarda yerli mallara yapılandan daha farklı bir uygulama ya­pılmaması kuralıdır. Bu hüküm Güm­rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nda yer almış daha sonra Dünya Ticaret Örgütü’nce de benimsenmiştir. İthal mallarından gümrük vergisi alın­ması bu kuralın dışında tutulmuştur.