Uluslararası Araçlar ve Sistemler Yol Haritası

(International Roadmap for Devices and Systems: IRDS) Moore Yasası’nın gelişimini bir yol haritası ile izleyen Uluslararası Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası, çalışmalarını tamamladıktan sonra Uluslararası Araçlar ve Sistem­ler Yol Haritası (IRDS) adını almıştır. IRDS, yarıiletkenlerin bilgisayarlarda ve nanoteknolojinin farklı alanlarda kullanımı konusunda araştırmalar yap­maktadır. Kuruluşun araştırma progra­mında süperiletkenler ve “nesnelerin interneti” de bulunmaktadır.