Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

(International Atomic Energy Agen­cy: IAEA) Nükleer teknolojilerin dün­ya çapında güvenli bir biçimde geliş­tirilmesi, güvenliğinin sağlanması ve barışçıl olarak kullanılması gibi amaç­larla 1957 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan ve merkezi Viyana’da bulunan örgüttür.