Uluslararası İktisat

(International economics) Ülkeler ara­sındaki iktisadi ilişkilerin tüm yönleri­ni inceleyen iktisadın bir alt dalıdır.