Uluslararası Kalkınma Birliği

(International Development Associ­ation: IDA) Dünyanın en yoksul ülke­lerine yardımda bulunarak ve faizsiz kredi vererek bu ülkelerde iktisadi bü­yümeyi sağlamak, gelir eşitsizliklerini azaltmak için Dünya Bankası bünyesin­de 1960 yılında kurulmuş bir örgüttür.