Uluslararası Ödemeler Bankası

(Bank for International Settlements: BIS) Uluslararası parasal ve finansal iş­birliğini destekleme kapsamında merkez bankalarına hizmet veren bir kurumdur. Uluslararası Mutabakat Bankası niteli­ğindeki bu kurum 1930’da Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan borçla­rı ile ilgili düzenlemeleri yapmak üzere oluşturulmuştu. Bretton Woods Anlaşması’nın beşinci maddesinde BIS’in en kısa sürede kapatılması kararlaştırılmış­tı. Ancak merkez bankalarının kendi ara­larındaki işlemler için merkezi bir finansal kuruluşa ihtiyaç duymaları nedeniyle bu karar İkinci Dünya Savaşı sonrasında iptal edildi. BIS’in faaliyetlerinin kapsa­mı 60’lı yıllardan sonra genişletildi. BIS merkez bankalarına ve diğer finansal otoritelere, parasal ve finansal istikrarı sağlama yönünde destek olmakta ve hiz­met sunmaktadır. Merkezi, İsviçre’nin Basel kentinde olan BIS, Basel Bankacı­lık Denetleme Komitesi’nin sekreteryasını yürütmektedir.