Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması

(Standard International Trade Classi­fication: SITC) Dış ticaret verilerinin uluslararası düzeyde karşılaştırılmasını sağlayan bir sınıflandırma sistemidir. 1950 yılında Birleşmiş Milletler tarafın­dan geliştirilen sistem dış ticaretin raporlanmasında kullanılmaktadır.