Uluslararası Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası

(International Technology Roadmap of Semiconductors: ITRS) ABD’de 1991 yılında hükümet, sanayi-üniversite iş­birliği ile kurulan Ulusal Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası (National TechnologyRoadmap of Semiconductors) örgütlenmesi 23 Nisan 1995 tarihinde uluslararası nitelik kazanmıştır. Oluş­turulan Uluslararası Yarıiletken Tek­nolojisi Yol Haritası ABD, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve AB’deki yarıi­letken araştırma kurumlarının desteği ile kurulmuştur. Yarıiletken üreticile­ri arasında bilgi alışverişi sağlayan bu örgütlenme bünyesinde 800 dolayında araştırmacı çalışmaktaydı. Yol harita­sında transistorların hangi boyutlara kadar küçüleceği bir takvim verilerek açıklanmıştı. Örgütlenme 2012 yılın­da ITRS-2.0 aşamasına geçtikten son­ra 2015 yılının sonunda Uluslararası Araçlar ve Sistemler Yol Haritası adlı kuruma dönüşmüştür.