Üretici Dengesi

(Producer’s equilibrium) İki üretim faktörünün kullanıldığı varsayımı al­tında, bir üreticinin belirli bir dönem­deki maliyetle üreteceği en çok çıktıyı gösteren noktadır. Bu noktada üretici­nin eş maliyet doğrusu ile eş ürün eğrisi birbirine teğet konumdadır.