Üretim

(Production) Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek yararlı hale getirmek veya yararlılığını artırmak faaliyetidir. Üretim süreci, ara mallarının üretim faktörleri aracılığıyla farklı bir çıktıya dönüştürülme sürecidir. Üretim fak­törleri (factors of production) denilin­ce üretimde kullanılan emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan temel gir­diler anlaşılır. Üretim fonksiyonu (pro­duction function) çıktı ile girdiler ara­sındaki teknik ilişkiyi gösterir. Üretim gecikmesi (production lag) üretim süre­cinde girdilerin alınması ile nihai malın üretilmesi arasında geçen zamandır.