Üretim Faktörleri

(Factors of production) Üretim süre­cinde kullanılan emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan temel üretim unsurlarıdır.