Üretim Kooperatifleri

(Producer cooperatives) Hammadde sağlanmasından, üretilen malların de­ğerlendirilmesine kadar farklı amaçlar­la herhangi bir sınai veya tarımsal ürün üreticilerinin bir araya gelerek kurduk­ları bir kooperatif türüdür.