Üretim Olanakları Eğrisi

(Productionpossibility curve) Bir ekonomide belli bir dönemde, veri tekno­loji ve tam istihdam koşullarında, tüm üretim faktörleriyle en çok üretilebile­cek iki mal veya mal grubu bileşimleri­nin geometrik yerini gösterir.