Üretim Tekniği

(Production technique) Teknolojinin sabit olduğu varsayımı altında, üretim sürecinde üretim faktörlerinin bir araya getirilme yoğunluğudur. Bir birim mal üretebilmek için bir birim emeğin ne kadar sermayeyle veya bir birim serma­yenin ne kadar emekle donatılacağını gösteren aynı eş ürün eğrisi üzerindeki sermaye-emek bileşimlerinin her biridir.