Üretimin Faktör Esnekliği

(Factor elasticity of production) İki üretim faktörü olduğu varsayımı altın­da, faktörlerden biri sabitken diğerinde ortaya çıkan oransal değişmeye karşı üretimin gösterdiği duyarlılık, diğer bir deyişle üretimdeki oransal değişmenin, faktördeki oransal değişmeye oranını gösteren katsayıdır.