Ürün Konsepti

(Product concept) Yeni ürünün geliş­tirilme sürecinin merkezinde “ürün konsepti” vardır. “Konsept” çok sayıda yoldan ulaşılan bir meydan gibidir. Bir yoldan, ülke, insan ve pazar hakkındaki bilgi gelir. Diğer bir yol, konsepti yeni teknolojilerin imkânları ve mühendis­lik becerileri ile zenginleştirir. Deneyim ve kültür birikimi konsept oluşturmayı kolaylaştırır. Engin bir hayal gücünden beslenen tasarım yetenekleri ise konsept oluşturmaya giden en kısa yoldur. Yeni ürün konseptlerin geliştirilmesi, yalnız iş dünyasında değil, yayıncılık­tan TV dizilerinin yapımına, sivil top­lum etkinliklerinden siyasete kadar her alanda büyük önem taşır. Çünkü deği­şime uyum ve istikrarlı gelişme ancak zamana ve zemine uygun yeni konseptlerin oluşturulması ile sağlanabilir.