Üstyapı

(Superstructure) Altyapının üstünde yükselen dil, din, ahlak, ideoloji, siya­set ve hukuk gibi unsurların bütününü ifade eder. Üstyapı terimi, demiryolcu­lukta, karayollarında, gemi inşaatçılı­ğında ve hava meydanlarında da kulla­nılmaktadır.