Uzun Kuyruk

(Long Tail) İnternetin bir firmaya, en büyük mağazaların fiziki sınırlarını bile aşan sayıda ürünü sergileme ve satışa sunabilme imkânını sağlaması, girişimcilere yeni ufuklar açmıştır. 10 bin kişinin yaşadığı bir semtte ortalama büyüklükte bir sahaf dükkânının ay­lık kitap satış miktarı belirli bir düzeyi aşamamaktadır. Ancak örneğin 300 bin nüfuslu bir kentin tamamına internet aracılığı ile tüm sahaflardaki kitapların listeleri birleştirilerek sunulduğunda tüm sahafların satışları artabilir.

Tüm sahaflar birleşip 5 milyon kitap tü­rünü tüm Türkiye’de satışa sunduğun­da ise kargo fiyatlarının elverişli olması durumunda satışlar daha da yükselebi­lir. Kitap meraklıları da uzun süre ara­yıp bulamayacakları bir kitaba kısa sü­rede ulaşmış olur. Yeni kitaplar için de benzer bir durum söz konusudur. Araş­tırmalar Amazon ve benzeri alışveriş sitelerinde az satan çok sayıda kitabın toplam satış hasılatının, çok satan az sayıdaki kitabın toplam hasılatından daha fazla olduğunu göstermiştir. Ama­zon ve Netflix gibi siteler bu eğilimden yararlanarak hızla büyümüşlerdir. Ch­ris Anderson elektronik ticaretin bu avantajını 2004’te kaleme aldığı bir makalede ve daha sonra 2006’da yazdı­ğı Long Tail adlı kitabında açıklamıştır.