V Biçimi

(Vformation) Teknik çözümlemede kul­lanılan ve fiyatların önce ani ve büyük ölçüde düşmesini daha sonra aniden ve büyük ölçüde tekrar yükselmesini göste­ren şekildir.