Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)

(Derivatives Market) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borsa İstanbul bün­yesinde hizmet veren, sermaye piyasa­sı araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlarının elektronik ortamda alınıp satılabildiği, kaldıraçlı bir piya­sadır Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) adı altında 2005 yılından sonra İzmir’de faaliyet göstermiştir. 3 Mayıs 2013’te VOB’un hisselerinin tamamına Borsa İstanbul sahip olmuş, 5 Ağustos 2013 tarihinde VOB ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası birleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki tüm va­deli işlem ve opsiyon sözleşmeleri VİOP çatısı altında tek platformda işlem gör­mektedir. Vadeli işlem sözleşmeleri, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nite­likte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi belirli bir vadede alma veya satma yükümlülüğü veren sözleş­melerdir. Vadeli işlem sözleşmelerinde yer alması gereken dört asgari unsur ni­telik, fiyat, miktar ve vadedir.