Vadeli İşlemler Güvencesi

(Forward cover) Gelecekte belirli bir tarihte döviz geliri elde edecek veya dö­viz harcaması yapacak olan kişilerin, vadeli döviz piyasasında döviz kurla­rında ortaya çıkabilecek olumsuz de­ğişmelerden korunmak amacıyla yap­tıkları işlemlerdir.