Vadeli İşlemler Sözleşmesi

(Forward contract) İleri tarihli iş­lemlerin yapıldığı vadeli işlemler sözleşmesi, belli bir değerin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilme­sini öngörür. İşlemler, genellikle orga­nize piyasalarda değil, alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmesi ile tarafların ih­tiyaçları doğrultusunda gerçekleşti­rilir. Döviz, menkul kıymet, mal gibi alım-satıma konu araç üzerinden düzenlenebilen bu tür kontratlar fiyat riskini ortadan kaldırmanın yanı sıra spekülatif amaçlara da yönelik olabilir.