Vadeye Dayalı Zorunlu Karşılıklar

(Maturity Based Reserve Require­ments) Bankaların ve diğer finansal kuruluşların, yükümlülüklerine kar­şılık TCMB’de tutmak zorunda olduk­ları zorunlu karşılık tutarı yükümlülüklerin vadesine göre değişmektedir. Zorunlu karşılık oranları, kısa vadeli yükümlülükler için daha yüksek iken uzun vadeli yükümlülükler için daha düşüktür. Dolayısıyla daha uzun vade­li yükümlülükler özendirilerek banka yükümlülüklerinin ortalama vadesinin uzatılması amaçlanmaktadır.