Vadeye Kadar Getiri

(Yield to maturity) Bir menkul değerin vadesine kadar tutulması sonucu elde edilecek ortalama getiriyi ifade eden bir terimdir.