Vakıf

(Foundation) 1- Bir topluluk veya bir kimse tarafından belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için belli koşullarda resmi yol ve yöntemler ile tahsis edilen mal ve para varlığıdır. Osmanlı İmpara­torluğu döneminde eğitim ve sağlık hiz­metlerinin önemli bir bölümü vakıflar aracılığı ile yerine getirilirdi. Anadolu ve Trakya’da tescilli 9 bin 289 adet anıt­sal tarihi eser ile 55 bin dolayında vakıf emlaki Vakıflar Genel Müdürlüğü ta­rafından denetlenmekte ve gerektiğine tamiratı ve restorasyonu yapılmakta­dır. 2- Çeşitli toplumsal alanlarda hiz­met vermek, hayır işleri görmek üzere bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildi­ği, ticari etkinlikleri dışında kurumlar vergisinden bağışık tutulan ve kâr ama­cı gütmeyen tüzel kişiliktir.