Vakıf Katılım Bankası

2015’te kurulan VakıfKatılım Bankası fa­izsiz bankacılık yapma amacıyla 2016’da faaliyet geçmiştir. Bankanın sermayesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, II. Beyazıt, I. Mahmut, II. Mahmut ve Murat Paşa’nın kurduğu vakıflara aittir. Vakıf Katılım 101 şube ile faaliyet göstermektedir.