Valör

(Value date) Üzerinde anlaşma sağla­nan bir işlemin, fiilen yerine getirile­ceği, karşılıklı olarak hesaplara alacak ve borç kaydedileceği tarihtir. Benzer şekilde bir fonun, mevduatın sahibi ta­rafından fiilen kullanılabileceği tarihi ifade eder. Faiz hesabına esas alınan tarihe valör tarihi denir. Valör tarihi, paranın bankaya yatırıldığı günü takip eden ilk işgünüdür. Vadeli hesaplar, vadelerinde çekilmeden yenilendikleri takdirde önceki hesabın vade sonu tari­hi yeni hesabın valör tarihi olur. Döviz tevdiat hesaplarında nakit döviz tesli­matı ile hesap açılırsa, paranın bankaya yatırıldığı günü takip eden ilk işgünü valör olarak verilir.