Varant

(Warrant) Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önce­den belirlenen bir fiyattan belirli bir ta­rihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren bir sermaye piyasası aracıdır. Bu hak, kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanılır. Varant satın alan yatırımcı ödediği bedel kar­şılığında bir dayanak varlığı değil, o da­yanak varlığı alma ya da satma hakkını satın alır. Bu araç alım ve satım varantı yoluyla, temel alınan sermaye piyasası aracının veya endeksin her iki yöndeki hareketine ilişkin pozisyon alma im­kânı verir. Dayanak varlığın getirileri­ne, düşük sermayeyle ve kayıp miktarı, konulan bu sermayeyle sınırlı kalmak üzere yatırım yapabilmeyi sağlar. Kal­dıraç kullanıldığında yatırılan paranın veya teminatın çok üstündeki bir ha­cimde pozisyon alma imkânı bulunur. Varant banka veya yatırım kuruluşları tarafından çıkarılabilir. Varantlar belir­li bir vadeye sahiptirler. Varanta kısa ve orta vade beklentisiyle yatırım yapılır. Varant yatırımcısının üç seçeneği var­dır: Varantın süresinin sona ermesini bekleyebilir, varantı satabilir veya söz konusu varant Amerikan tipi ise vadesi gelmeden de işleme koyup kullanabilir. Bu tür bir yatırımın “kaldıraç etkisi” ile kazanç sağlayabileceği gibi zarara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 2- Umumi mağaza­lara teslim edilmiş mallar karşılığında mağaza sahibi tarafından düzenlenip mal sahibine verilen belgedir.