Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK)

(Asset backed security) Bankaların ve finans kuruluşlarının, aktiflerinde bulunan tüketici kredilerini, leasing sözleşmesi alacaklarını ve ihracat iş­lemlerinden doğan alacaklarını karşılık göstererek ihraç ettikleri menkul de­ğerlerdir. VDMK çıkarma hakkı yalnız bankalara ve finans kuruluşlarına veril­miştir. Bankalar, varlığa dayalı menkul kıymet satarak alacaklarını daha önce­den paraya çevirebilmektedir.