Varlık

(Asset) Gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu, maddi değer taşıyan mallar, men­kul değerler ve gayrimaddi haklardır.