Varlık Balonu

(Asset bubble) Ekonomide balon genel olarak varlıkların bazen tek bir varlığın fiyatının aşırı ölçüde yükselmesi du­rumudur. Yükselmenin başlıca nedeni spekülasyon güdüsüdür. Aşırı yükselme, hisse senedi ve tahvil gibi finansal varlıklarda görülebileceği gibi arsa ve konutlarda da ortaya çıkabilir. Tek bir menkul veya gayrimenkul türünde varlık balonu oluştuğunda sorun daha kolay çözülebilmektedir. Ancak gayri­menkul ve menkul değerlerin tümünde aşırı şişkinlik varsa, yükselme eğilimi gerilemeye döndüğünde ekonominin resesyona girme riski büyümektedir. Bu tür bir olay 90’lı yılların başına Ja­ponya’da yaşanmıştır. Türkiye’de 1981 ve 1982 yıllarında bankaların ve ban­kerlerin faiz yarışına girmeleri sonra­sında, tasarruflar hızla artmış ancak geri ödemeler zorlaşınca bankerler bir­biri ardına iflas etmiştir.