Varlık Satışı

(Asset sale) Kuruluşların aktifindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkları­nın mülkiyetinin bedel karşılığında dev­redilmesidir.