Verdoorn Yasası

(Verdoorn’s Law) P. J. Verdoorn’un ortaya koyduğu bu yasa sanayi sektö­ründeki büyüme oranı ile verimlilik oranları artışları arasında aynı yönde dinamik bir ilişki bulunduğunu vurgu­lamaktadır. Uzun dönemli bu ilişki, en başta ölçeğe göre artan getiriden kay­naklanmaktadır.