Vergi Beyannamesi

(Tax return) Beyana dayalı vergilerde, vergi mükellefinin kimliği, verginin konusu, matrah ve vergi tutarı gibi ver­ginin hesaplanmasında kullanılan bil­gileri toplu olarak içeren belgedir. Ver­gi beyannameleri mükellef veya vergi sorumlusu tarafından vergi dairele­rine verilir ya da posta ile gönderilir. Bu beyannamelerin verilme zamanları ilgili oldukları vergiyi düzenleyen ka­nunlarla belirlenir.