Vergi Cenneti

(Tax haven) Hükümetlerin yabancı sermaye çekebilmek için belli bir süre ile sınırlı kalmak koşuluyla ayrıcalık­lı vergi oranı uyguladığı veya hiç vergi almadığı ülkelerdir. Bu ülkelerin ço­ğunluğu ada ülkeleri veya yüzölçümleri küçük devletlerdir.