Vergi Esnekliği

(Tax elasticity) Vergi gelirlerindeki oransal değişimin gayrisafi milli hası­ladaki oransal değişmeye bölünmesi ile hesaplanan katsayıdır. Bu katsayı vergi gelirlerinin, gayrisafi milli hasıladaki değişmelere karşı gösterdiği duyarlılı­ğın göstergesidir.