Vergi İadesi

(Tax rebate, return of tax) Vergi so­rumlusunun çifte vergilenmesini te­lafi etmek veya ihracatı, üretimi ya da herhangi bir ekonomik faaliyeti teşvik etmek amacıyla bazı vergi konularında önceden alınan verginin bir bölümü­nün veya tamamının mükellefe geri ve­rilmesidir. Türkiye’de özellikle ihracatı teşvik edici araçlardan biri olarak vergi iadesi bazı dönemlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Dolaylı olarak ödenmiş bazı vergilerin iadesi ile ihracatçının malına daha düşük fiyat talep etmesi rekabet gücünü artırması amaçlanmış­tır. Alım ve satımlarda belge düzenini yerleştirmek için ücretlere vergi iadesi sistemi 1984’te uygulamaya sokulmuş­tur. Bu uygulamada ücretlilere fatura veya fiş ile belgelendirilmiş harcama­ları karşılığında belirli oranlarda vergi iadesi ödenmiştir. Bu uygulamaya 2007 yılında son verilmiştir.