Vergi İstisnası

(Tax break, tax exclusion)Vergiye tabi olması gereken bir ekonomik faaliye­tin kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılmasıdır.