Vergi Kaçakçılığı

(Tax evasion) Kanunen ödenmesi ge­reken vergiden daha az tutarda vergi tahakkuku veya hiç tahakkuk ettiril­memesi için yapılan kanunlara aykırı işlemler vergi kaçakçılığı kapsamında­dır. Bu işlemler, belgeleri değiştirmek, asıllarına uygun olmayan belge veya kopyalar düzenlemek, vergi yasalarına göre tutulması gerekli olan defter kayıt­larını değiştirmek, tutulması gereken defter veya belgeleri gizlemek veya yok etmektir. Her tür hesap ve muhasebe hileleri yapmak, elde edilen kazançları vergi beyannamesinde göstermemek gibi yollara başvurmak da vergi kaçak­çılığı kapsamındadır.