Vergi Muafiyeti

(Tax exemption, tax immunity) Vergi­ye tabi olan bir ekonomik faaliyet veya gelirin kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılmasıdır.