Vergi Politikası

(Tax policy) Belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için vergilerin miktar ve bileşiminde yapılan düzenle­meler ve ayarlamaların bütününü ifade eder. Maliye politikasının en önemli unsurlarından biri olan vergi politika­sından başlıca şu amaçlara ulaşılma­sında yararlanılır

  • Kamu harcamalarının finansmanı sağlanır.
  • Gelir dağılımındaki eşitsizlikler azal­tılır.
  • Gümrük vergilerinin kullanımı ile ödemeler dengesi açığını azaltmak amaçlanır.
  • Vergi teşvikleri ile ekonomik kalkın­manın hızlandırılması, bölgesel eşit­sizlikleri azaltılması ve belli sektör ve bölgelerin geliştirilmesi hedeflenir.