Vergiden Kaçınma

(Tax avoidance) Ödenecek vergiyi en aza indirmek amacıyla yasalardaki boş­luklardan yararlanılarak veya vergi bor­cunun doğmasına neden olacak olaya yol açmamaya özen gösterilerek vergi yükümlülüğünden kaçınılmasıdır.