Verginin Kapitalizasyonu

(Capitalization of taxes) Gelir getiren menkul veya gayrimenkul servet unsur­ları üzerindeki verginin kısmen veya tamamen kaldırılması sonucunda bu malların değerinde ortaya çıkan artıştır.